KALİTE2

Kalite

 

Kalite Politikası Hedefleri

Üniversitemiz stratejik planında yer alan “Sosyo-Kültürel Ortamların Geliştirilmesi” hedefleri ile örtüşecek şekilde, yerleşkelerin özellik ve ihtiyaçlarına göre sosyal ve kültürel altyapılarının sürekli iyileştirilmesi bağlamında, öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak, sağlıklı koşullarda barınabilmeleri ve ihtiyaçlı öğrencilere burs olanakları sağlanması ve taleplerinin karşılanabilme süreçlerini destekleyen burs imkanlarını sistematik olarak iyileştirecek çalışmaları yüksek memnuniyet ile sağlamaktır.

 

 

Vizyon

Tüm öğrencilerimizin eğitim sürecindeki barınma ve burs ihtiyaçlarını karşılamada yeterliliğin, yurt ve burs desteklerinde iyileştirmelerin sürekliliğini sağlamaktır.

 

 

Misyon

Öğrencilerimizin eğitim sürecinde ihtiyaç duydukları temel ihtiyaç ve hakları olan nitelikli ve sağlıklı yaşam koşullarını sağlayarak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla yurt ve burs imkanlarını sürekli geliştirerek hizmet sunmaktır.

 

Yurt Ofisi ve Burs Ofisi iş akışları için tıklayınız.