İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Arı-Kültürel A.Ş. Öğrenci Yurtları TAAHHÜTNAMESİ

 1. Yurtlarınızda kalma süresinin 30 Eylül 2024 – 30 Haziran 2025 tarihleri arasını kapsadığını ve bu sürenin tamamı için aylık ödemeleri yapmanın zorunlu olduğunu, kabul edilebilir bir neden olmadan yurtlarınızdan ayrıldığımda tekrar yurda başvurumun kabul edilmeyeceğini ve yurtta kalma hakkımı kaybedeceğimi,
 2. Hazırlık sınıfını 2 dönem içerisinde tamamlayamadığım takdirde, depozitomun iade edilerek yurt ile ilişiğimin kesileceğini, tekrar yurtlardan faydalanmak istediğimde ise yeniden başvuru yapmam gerektiğini,
 3. İTÜ Lisans Eğitim ve Hazırlık Okulu Yönetmeliğinde belirlenen devamsızlık sınırını aştığım takdirde yurttan ilişiğimin kesileceğini,
 4. Yurt idaresinin bilgisi dışında izinsiz olarak geceyi yurt dışında geçirdiğim takdirde, aileme idare tarafından bilgi verilmesini kabul ettiğimi,
 5. Yurt binalarında ve yurtlar çevresinde alkollü içecek, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmayacağımı, kumar olarak tanımlanan oyunları oynamayacağımı,
 6. Demirbaşlara zarar verdiğimde teminat bedelimden kesinti yapılacağını,
 7. Görgü kurallarına uyacağımı, kişilerle olan ilişkilerde kaba, saygısız ve rahatsızlık verici davranışlarda bulunmayacağımı, gürültü etmeyeceğimi, yüksek tonda müzik dinlemeyeceğimi ve TV izlemeyeceğimi, aynı şekilde yurt idaresinin belirlemiş olduğu salonlar dışında herhangi bir müzik aleti çalmayacağımı ve başkalarını rahatsız edici şekilde şarkı söylemeyeceğimi,
 8. Konuklarımı yurt yönetimince belirtilen salonlarda kabul edeceğimi, odamda yatılı konuk kabul etmeyeceğimi,
 9. Odamdaki eşya ve araçlara, aynı zamanda genel kullanımdaki alanlara ve buradaki eşya ve araçlara zarar vermem durumunda hasarların karşılığını ödeme günündeki maliyet tutarı üzerinden karşılayacağımı, süresinde karşılamadığım takdirde teminat bedelimden kesileceğini,
 10. Yangın tüplerini ve alarm butonlarını amacı dışında kullanmayacağımı,
 11. Yurt odamı ve diğer bölümleri temiz ve düzenli tutacağımı, elbise dolaplarında kokulu, akıcı ve bozulabilecek yiyecek maddelerini bulundurmayacağımı, yurt binası içerisinde elektrikli cihaz kullanmayacağımı,
 12. Tarafıma tahsis edilen oda, yatak, dolap, masa, sandalye vb. den başka yer ve eşyayı işgal etmeyeceğimi,
 13. Genel ahlaka aykırı resim ve afişleri odama ve yurtlara asmayacağımı,
 14. Yurtlarda evcil hayvan beslemeyeceğimi,
 15. Yurtta kalan öğrenci İTÜ Atık Komisyonu'nun yönettiği Sıfır Atık Yönetim Sistem Planı kurallarına uyacağımı ve geri dönüşüm ve çöp atıkların ayrıştırılması konusunda gerekli özeni göstereceğimi,
 16. Görevli personelin işlerine müdahale etmeyeceğimi, çalışmalarını engelleyici davranışlarda bulunmayarak onlara saygılı davranacağımı,
 17. Üniversite personeli veya güvenlik görevlilerinin talebi halinde, İTÜ kimlik kartımı göstereceğimi,
 18. Yurt giriş çıkışlarında kartımı turnikelere okutacağımı,
 19. Her türlü eşyamın korunmasının kendi sorumluluğumda olduğunu, herhangi bir kayıp halinde yurt idaresinin sorumluluk üstlenmediğini,
 20. Yurda giriş-çıkış, TV salonu, çamaşırhane vb. gibi yurt yönetimin belirlediği saatlere riayet edeceğimi,
 21. Çoğunluk sağlanmaması nedeniyle müracaatımın olduğu yurt binasının açılmadığı durumda, yarıyıl veya diğer uzun tatillerde ya da herhangi bir nedenle yurt binasının kapatılması durumunda, tarafıma idarece gösterilecek yurt binasında kalacağımı,
 22. Yurt ücretini her ayın 5’ine kadar, tatil gününe rastladığı durumda ise, takip eden iş günü sonuna kadar, idarece belirlenecek banka hesap numarasına yatırarak, banka dekontunu yurt müdüriyetine teslim edeceğimi,
 23. Yurt aidatını ödemeyen öğrenciye, söz konusu durum bildirilerek 10 gün süre verilir. 10 gün içerisinde öğrenci aidatını ödemek zorundadır. On günlük sürenin sonunda da yurt ücretini ödemeyen öğrenciye uyarı cezası yazılır. 1 öğretim dönemi boyunca 2 kez bu yüzden ceza aldığım takdirde yurt ile ilişiğimin kesileceğini,
 24. Yurtlardan uzaklaştırıldığım takdirde, ödediğim yurt ücretini iade almayacağımı,
 25. Taahhüt süresinin bitmesi üzerine yurttan çıkmam halinde, yatırmış olduğum teminatın, kaldığım yurt odasında zarar ziyan tespiti yapıldıktan sonra ayrılmamı takip eden bir ay içinde tarafıma iade edileceğini kabul ettiğimi,
 26. www.yurtburs.itu.edu.tr adresinde duyuruları yapılan kayıt yenilemeyi yaparak bir sonraki yıl yurtta kalmaya devam edeceğime dair ücreti ödeyeceğimi, ödememem durumunda yurt ile ilişiğimin kesilerek çıkış işlemlerimi gerçekleştireceğimi,
 27. Yurtlar Yönergesi’nin 14.maddesinin d bendi “Öğrenciler bir yarıyıl içerisinde hafta sonları ve resmi tatiller hariç geçerli bir mazereti olmaksızın en fazla 15 gün izin alabilirler. Bu sürede yurt ücretinden herhangi bir indirim yapılmaz. Bir dönemde 15 günlük evci izni süresini aşan öğrenciler için Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından yapılacak değerlendirme ile “Yurttan Çıkarma” süreci başlatılır..” kabul ettiğimi,
 28. Yukarıda ve İTÜ Öğrenci Yurtları Yönergesi’nde belirtilen hususlara ve bunların dışında Üniversitenin Yurtlarla ilgili aldığı kararlara uymadığım takdirde, Yurtlar Yönetim Kurulu’nca hakkımda disiplin işlemi yapılacağının ve bu işlem sonucu yurttan çıkarılabileceğim gibi, bağlı bulunduğum akademik birimlerce de ayrıca soruşturma yürütülebileceğinin bilincinde olduğumu
 29. 09 Eylül 2022 tarihli ve 31948 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Yükseköğretim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinin tüm madde ve hükümlerini. ,