2021-2022 Öğretim Yılı İTÜ İhtiyaç Bursları

Öğrenciler ekonomik gereksinimlerine göre nakdi burslardan yararlanabilirler. Nakdi burslar İTÜ Vakıfları, İTÜ Mezunları ve Dernekleri ile diğer özel kişi/vakıf/kurum/kuruluşlar tarafından karşılanmaktadır.