BAŞARI BURSU

2024 yılında yapılan ÖSYM YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonucunda AYT (Alan Yeterlilik Testi), yerleştikleri bölümün puanı esas alınarak, aşağıda verilen derecelere giren İTÜ lisans programına kayıt yaptıran öğrencilere, hazırlık dönemini de kapsayacak şekilde, 5 yıl süreyle başarı derecelerine göre çeşitli miktarda "İTÜ Başarı Ödülü” verilecektir. Burada belirtilen başarı bursu miktarları her akademik yıl başlangıcında güncellenecektir.

 
 Türkiye 1. - 100. lüğü arası:

 • Öğrenim süresi boyunca (1+4 yıl) 12 ay süreyle ayda 7500 ₺
 • Hazırlık sınıfını yurt dışında okuma imkânı
 • İTÜ TEKNOPARK' ta şirket açma önceliği
 • 9 ay öğle yemeği bursu
 • Öğrenim süresince, İTÜ'nün yüksek standartlı yurtlarında ücretsiz konaklama olanağı (Tek Kişilik)

Koşul: Başarı ve yurt ödülü her eğitim-öğretim yılı sonunda öğrencinin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.50'nin altına düşmesi durumunda ve Hazırlık sınıfında birinci yılsonunda başarısız olan öğrencinin bursu kesilir.

 
 Türkiye 101. - 500. lüğü arası:

 • Öğrenim süresi boyunca (1+4 yıl) 12 ay süreyle ayda 6250 ₺
 • İTÜ TEKNOPARK ‘ta şirket açma önceliği
 • 9 ay öğle yemeği bursu
 • Öğrenim süresince, İTÜ standart yurtlarında ücretsiz konaklama olanağı

Koşul: Başarı ve yurt ödülü her eğitim-öğretim yılı sonunda öğrencinin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.50'nin altına düşmesi durumunda ve Hazırlık sınıfında birinci yıl sonunda başarısız olan öğrencinin bursu kesilir.


  Türkiye 501 - 1000. liği arası (İTÜ' de bir lisans programına 1. tercihinde yerleşmek):

 • Öğrenim süresi boyunca (1+4 yıl) 12 ay süreyle ayda 5000 ₺
 • 9 ay öğle yemeği bursu
 • İTÜ TEKNOPARK ‘ta şirket açma önceliği
 • Öğrenim süresince, İTÜ standart yurtlarında %50 indirimli konaklama olanağı

Koşul: Başarı ve yurt ödülü her eğitim-öğretim yılı sonunda öğrencinin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.50'nin altına düşmesi durumunda ve Hazırlık sınıfında birinci yıl sonunda başarısız olan öğrencinin bursu kesilir.

Başarı bursları öğrencilerin yerleştirme puanları esas alınarak verilecektir.

Tercih listesine ilk sırada İTÜ'yü yazan ve bu tercihindeki bölüme ilk sırada yerleşen öğrencilere aylık 2500 ₺ Burs verilecektir.

Birden fazla başarı bursuna hak kazanan öğrencilere sadece en yüksek tutarda burs verilir.

SPORCU BURSU

Sporcu Bursu öğrencilerin eğitimlerine ara vermedikleri sürece geçerlidir. Bu süre normal öğretim süresi olup, İngilizce Hazırlık Eğitimini de kapsayacak şekilde en fazla 5 yıldır. Sporcu Bursu için, öğrencinin ilgili branşta İTÜ'de üniversite takımında yer alarak düzenli faaliyetlere katılması gerekmektedir. Sporcu Bursu her yıl öğretim süresi boyunca (1 Ekim-30 Haziran) 9 ay için geçerlidir. Sporcu Bursu başvuruları İTÜ Beden Eğitimi Bölüm Başkanlığına yapılır. Branşlara ayrılan toplam 10 kişilik kontenjan dahilinde, burs verilecek branşlar her yıl Beden Eğitimi Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir.

 • 9 ay süreyle aylık 2000 ₺ burs desteği
 • 9 ay öğle yemeği bursu

Koşul: Öğrenci, ilgili branşta İTÜ'de üniversite takımında yer alarak faaliyetlere düzenli olarak katılmalıdır.


 YEMEK BURSU

Üniversite yemekhanesinde günde 1 öğün (öğle) ücretsiz yemek bursudur. Bir akademik yıl için geçerlidir.


 İHTİYAÇ BURSU


Öğrenciler ekonomik gereksinimlerine göre nakdi burslardan yararlanabilirler. Nakdi burslar İTÜ Vakıfları, İTÜ Mezunları ve Dernekleri ile diğer özel kişi/vakıf/kurum/kuruluşlar tarafından karşılanmaktadır.